юни 23, 2024

Заключителна изява на клуб „Зумбатомик“

Твоят час

На 14.03.2018 г. клуб „Зумбатомик” по проект „Твоят час”, с ръководител Живка Жекова, при Второ СУ “Проф. Никола Маринов” Търговище, проведе своята заключителна представителна изява под формата на пролетен празник. Участниците бяха маскирани като горски обитатели. В ритъма на завладяващите фитнес танци, те пяха, рецитираха стихотворения за пролетта. Децата поздравиха своите гости – родители, учители, съученици.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content