май 19, 2024

„Седмицата завършва с култура“ – проект по български език и литература

ДейностиСтратегия - грамотностХуманитарни

На 16.03.2018 г. екип от ХІ г клас при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище представи новия си проект на тема „Седмицата завършва с култура“. Проектът дава възможност учениците да усъвършенстват уменията си относно различни жанрове на медийния стил, да обогатяват езиковата си култура, да се изявяват в учебна среда, алтернативна на традиционната. Петя Радославова отговори на въпросите на Клио Глеридис за своето увлечение – музиката, за избора на инструмента – китара и др. Всички имаха удоволствието да чуят красиви мелодии, изпълнени от Петя. Предстоят други изяви по проектаЙорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content