май 19, 2024

Беседа на тема „Компютърните технологии в моята професия“

Твоят час

На 12.03.2018 г. участниците в клуб „SMART в компютърния свят“ с ръководител Венка Петрова – старши учител по информатика и информационни технологии, при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“, гр. Търговище, по проект „Твоят час“, участваха в беседа на тема „Компютърните технологии в моята професия“.

Петя Глеридис, заместник-директор на училището, разказа на учениците за световното изложение по образователни технологии в Лондон – БЕТТ, което наскоро тя посети. Запозна ги с различни приложения за виртуална, смесена и добавена реалност в усвояването на знания и развиване на умения. Показа им образователни платформи за учене с акцент върху природните науки, математиката и информационните технологии.      Учениците имаха възможност да се запознаят и с интернет приложения за 3D принтиране и програмиране, със софтуера за създаване на компютърни игри – Unity, както и с Micro:bit за компютърно моделиране.

Участниците в клуба се убедиха за пореден път, че технологиите са полезни и приятни, ако се използват разумно. Същевременно те изискват непрекъснато да бъдем SMART в компютърния свят.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content