май 19, 2024

Занятие на второкласници по проекта „Аз умея здравословно да живея“

ДейностиНачален етап

Какво е емоция, какви емоции познават и как ги изразяват – това бяха част от въпросите, които стояха пред учениците от ІІ б и ІІ в клас в поредното занятие от съвместния проект „Аз умея здравословно да живея“ – между Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище и РЗИ. Темата на занятието бе свързана с агресията и начини, чрез които децата да се справят с нея. Под ръководството на Миглена Иванова, експерт в РЗИ, учениците бяха включени в интересни ролеви игри и ситуации, свързани с положителни и отрицателни емоции. В края на занятието те изявиха желание за нови съвместни дейности. Класни ръководители на второкласниците са Живка Жекова и Даниела Лазарова.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content