Съобщения

Съобщение – І и V клас

С цел опазване личните данни на учениците във Второ СУ “Проф. Никола Маринов” Търговище списъци с имената на приетите деца по паралелки в І и V клас няма да се публикуват в сайта на училището.

Справка може да се направи на телефон 0601 / 64960 и в дирекцията на училището.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com