април 13, 2024

Умения да помогнем и да спасим живот – в часа на класа

Дейности

На 29.03.2018 г. учениците от ІХ в клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, в часа на класа, проведоха обучение на тема „Да помогнем и да спасим живот“. Обучители бяха Теодора Ангелова, Димана Стойчева, Клио Глеридис, Йоана Евгениева – от Х и ХІ клас, доброволци към Българския младежки червен кръст. Те показаха как се действа, когато човек загуби съзнание, как се правят сърдечен масаж и превръзка при силно кръвотечение, как се обездвижва счупена ръка. Деветокласниците следяха с интерес обясненията и действията на опитните доброволци, включиха се в демонтстрациите и изявиха желание обучението по първа долекарска помощ да продължи. Класен ръководител на ІХ в клас е Галина Петрова – старши учител по български език и литература.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content