май 27, 2024

За строителите на българския език – с уважение

ДейностиХуманитарни

В час по български език и литература учениците от Х б клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище представиха темата „Строители на българския език“, съчетавайки компетентностите си по роден език, информационни технологии и история. Те презентираха основни моменти от живота и родолюбивото дело на Иван Богоров, Неофит Рилски, Найден Геров, Васил Априлов, Александър Теодоров-Балан, Братя Миладинови, Любен Каравелов. Така оказаха подобаващо уважение към труда на тези достойни българи, допринесли за оформянето на съвременния български книжовен език. Преподавател на Х б клас е Г. Петрова – старши учител по български език и литература.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content