април 24, 2024

Заключителна публична изява

Твоят час

Групата по български език и литература ХІ клас, по проект „Твоят час“, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, проведе на 11.04.2018 г. заключителна публична изява. Пред свои съученици участниците в групата показаха уменията си, развити по време на занятията. Те обогатиха езиковата си култура и повишиха мотивацията си за учене. Ръководител на групата е Здравка Радева – главен учител по български език и литература.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content