юни 23, 2024

Общоучилищна акция „Нашият екодвор“ – начало на Седмицата на Земята

ДейностиПриродоматематически

На 16.04.2018 г. с общоучилищната акция „Нашият екодвор” – за почистване на училищния двор – във Второ СУ „Проф. Никола Маринов” Търговище стартира Седмицата на Земята /16–22.04.2018 г./. Ученици от всички етапи на обучение, „въоръжени” с ръкавици и чували, почистиха от отпадъци зелените площи, спортните площадки и алеите. Акцията е инициатива на природолюбителите от клуб „Природа” от VІ и Х клас. Тя се проведе под ръководството на Цв. Кирилова и Н. Петкова – старши учители по биология и здравно образование, и Н. Симеонова – старши учител в начален етап. С нея Второ СУ се включва в обявения от Община Търговище конкурс „Нашият екодвор“.

През Седмицата на Земята, по предварително изработена програма, в училището ще се проведат различни дейности с цел екологичното възпитание на учениците, като част от гражданското им възпитание.Елина Богословова – главен учител
по биология и здравно образование

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content