май 19, 2024

Математически спектакъл – финална изява на клуб „Весела математика“

Твоят час

На 12.04.2018 г. се проведе финалната изява на клуб „Весела математика“ по проект „Твоят час“, при Второ СУ „Проф. Никола Маринов” Търговище, с ръководител Гюлфие Велиева, старши учител в начален етап. Малките математици смело демонстрираха пред своите родители математическите си познания, като откриха тази точна наука и в народното творчество. Те разказаха приказката „Умна девойка“ чрез езика на математиката. С голямо желание и настроение решаваха интересни логически задачи. Децата бяха поставени пред различни проблемни ситуации, изказваха мнения, даваха предполагаеми отговори. Ръководителят на клуба представи презентация – снимков материал на част от дейностите през годината. Математическият спектакъл завърши с много танци, песни и игри.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content