май 19, 2024

Първи участници в мониторинг на птици и бозайници в пунктове за наблюдение

ДейностиПриродоматематически

Ученици от Второ СУ „Проф. Никола Маринов” Търговище са първите участници в мониторинга на птици и бозайници в наскоро изградените пунктове за наблюдение в околностите на град Търговище. На 16.04.2018 г. Ивайло Тихомиров и Серхат Сюлейманов от ХІ г клас, профил „Природоматематически”, заедно с педагогическия съветник Стойне Калайджийски, с голямо желание се включиха в наблюдението, което се осъществява на малки групи. Те наблюдаваха поведението на различни пойни птици.

Инициатор за изграждането на пунктове за наблюдение е д-р Красимир Костов – лекар офталмолог, голям природолюбител и партньор в природозащитната дейност на Второ СУ. Идеята е максимално голям брой ученици от училището да имат възможност да наблюдават птици и бозайници. Д-р Костов подари на учениците на училището определител за птици с пожелание да продължи съвместната дейност по мониторинга и у подрастващите да се засили желанието за изучаване природата на живо.Елина Богословова – главен учител
по биология и здравно образование

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content