юни 23, 2024

От първо лице – зависимост от наркотични вещества

Дейности

На 16.04.2018 г. актовата зала на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се оказа малка за учениците от VІІІ до ХІ клас, желаещи да участват в срещата разговор с Желяз Турлаков – водещ специалист по превенция на зависимости от наркотични вещества, ръководител на успешната наркокомуна в Банкя. Младите хора слушаха, споделяха мнения, задаваха въпроси. Срещата бе организирана от педагогическия съветник Стойне Калайджийски, със съдействието на Общинския съвет по наркотични вещества към Община Търговище.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content