май 26, 2024

„Изберете Второ СУ Търговище!“ – информационна кампания

Дейности

Усилена информационна кампания, свързана с избора на училище, се провежда във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. Екипи от педагогически специалисти и ученици презентират пред ученици и родители от град Търговище и областта възможностите, които училището предлага на своите бъдещи възпитаници. Изработени са и се разпространяват рекламни материали относно приема на ученици в І, V и VІІІ клас.

С голям ентусиазъм се подготвя Пролетен ден на отворените врати – на 21 април 2018 г., когато се очаква много ученици, родители, партньори, съмишленици да посетят училището.

Седмокласниците и техните класни ръководители се включиха в изложението „Дни на средното образование“, организирано от ЦПЛР – ОДК Търговище.

През миналата учебна година Второ СУ Търговище беше пилотно училище, единствено в Област Търговище, по проекта на МОН „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. Дейностите по този проект продължават да се мултиплицират и през настоящата учебна година.


Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content