юни 23, 2024

Конкурс за екопослание – във Второ СУ Търговище

ДейностиПриродоматематически

„Децата и гората на България за бъдещето на зелена Европа” е мотото на конкурса за най-оригинално екопослание, който се проведе във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. На 17.04.2018 г. учениците, в екип със своите учители и класни ръководители, презентираха по атрактивен начин идеите си. Във фоайето на първия етаж в училището е подредена изложба с екопосланията на класовете. Конкурсът е една от многото изяви в училището през Седмицата на Земята /16-22.04.2018 г./.Елина Богословова – главен учител
по биология и здравно образование

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content