април 24, 2024

Еко урок на тема „Nature Issues” във Второ СУ Търговище

ПриродоматематическиЧужди езици

На 18.04.2018 г. във Второ СУ „Проф. Никола Маринов” Търговище се проведе урок на природозащитна тематика на английски език по метода „Връстници обучават връстници”, посветен на Деня на Земята. Той се реализира съвместно с ученици от ХІ г клас, профил „Природоматематически”, с преподавател Диана Савова, старши учител по английски език, и ученици от VІІІ в клас, профил „Природни науки”, с преподавател Мария Марчева, старши учител по английски език. Целта е да се съчетаят знанията по английски език и по биология – предмет, който е профилиращ за паралелките. Единадесетокласниците Диян Валериев, Ивайло Тихомиров, Йоанна Стефанова, Йорданка Петрова, Петя Радославова, Полина Донева представиха пред по-малките ученици своите презентации за защитени видове животни – черен щъркел, кафява мечка, златка, прилеп, пъстър пор, скален орел. С артистичност се открои Клио Глеридис, която презентира вида египетски лешояд изключително оригинално. Осмокласничките Деница Неделчева и Денислава Радославова отговориха на предизвикателството с интересна презентация за един екзотичен растителен вид – шафрановия минзухар. Водещ на събитието беше Смиляна Симеонова от ХІ г клас.

На изявата присъстваха Анета Куманова – директор на училището, Петя Глеридис, заместник – директор, преподаватели по природни науки, класните ръководители, както и ученици от VІІІ г клас, профил „Математически“ с интензивно изучаване на английски език.

Диана Савова отправи пожелание към учениците да достигнат високи нива в усвояването на английския език, за да могат като граждани на света свободно да говорят за глобалните проблеми на природата и бъдещето на планетата.Елина Богословова – главен учител
по биология и здравно образование

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content