април 24, 2024

Финална изява на клуб „Любознайко“

Твоят час

На 18.04.2018 г. във Второ СУ ,,Проф. Никола Маринов’’ Търговище се проведе финална публична изява на клуб ,,Любознайко“, по проект ,,Твоят час’’. Учениците от ІІІ клас показаха своите умения по български език и литература – рецитираха стихчета за приказни герои, драматизираха съвременната приказка ,,Дядо и ряпа’’, отговаряха на въпроси, свързани с изученото през годината, организираха състезателни игри. Те поздравиха своите гости с танца ,,Мики Маус’’. За отличната си работа през годината участниците в клуба получиха грамоти от Д. Стоянова – ръководител на групата.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content