май 19, 2024

„Добро здраве” – най-големият урок

ДейностиНачален етап

С темата „Добро здраве” учениците от II б клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов” Търговище се включиха в глобалната инициатива „Най-големият урок в света”. Чрез забавни игри и дейности те разбраха защо е важно да се грижат за здравето си. Научиха, че доброто здраве е глобална задача, която човечеството трябва да постигне, че благото на цялата планета зависи от действията на всеки един от нас. Всички изказаха своите предложения за това, какво означават здраве и благополучие. Класен ръководител на II б клас е Ж. Жекова – старши учител в начален етап.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content