май 19, 2024

„Искам да стана учител“ – проект във Второ СУ Търговище

ДейностиИновации

„Искам да стана учител“ е училищен проект, по който работят педагогическите специалисти във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище вече четвърта година. Една от дейностите по проекта е мотивирането на зрелостниците да кандидатстват в педагогически специалности във ВУЗ и след завършване на образованието си да станат учители.

За тази цел на 23.04.2018 г. група ученици от ХІІ б клас организираха среща с Люба Колева, старши учител в начален етап, и с нейните прекрасни ученици от ІІ д клас. Теменужка, Хава, Йорданка и Цветомира присъстваха в час по математика, след което разговаряха с второкласниците и с тяхната учителка. Момичетата се интересуваха от това, как Л. Колева е избрала своята професия, какво й носи радост и удовлетворение в отговорната работа, с какво днешните деца са по-различни от предишните поколения. Направи им впечатление непосредствеността, с която Л. Колева общува с учениците, и в същото време взискателността й към тях. Тръгнаха си с отлични впечатления, изпълнени с позитивизъм и искрени намерения да станат учителки.

Проектът „Искам да стана учител“ във Второ СУ е иницииран в изпълнение на Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014-2020 г. Осъзнавайки проблема за непрекъснато нарастващата средна възраст на учителите и недостатъчното включване на млади хора в системата, училищната общност подкрепя всички, които желаят да станат педагози.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content