май 21, 2024

Клуб „Виртуален пътешественик“ – заключителна представителна изложба

Твоят час

На 13.04.2018 г. учениците от клуб „Виртуален пътешественик“ ІІ д клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, представиха продукти от дейността си през годината. Със своите проекти по различни теми, изработени с програмите на Toolkit, те подредиха специално организирана изложба. Ученици и учители с интерес разгледаха сътвореното от второкласниците. Децата споделиха с гостите и помежду си любими рецепти, събрани и илюстрирани от тях в готварски книги. С тази последна изява приключиха заниманията на клуба, чийто ръководител е Люба Колева – старши учител в начален етап.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content