юни 23, 2024

Заключителна изява на групата по български език и литература – ХІ клас

Твоят час

На 03.05.2018 г. единадесетокласниците от групата по български език и литература, дейности по интереси, по проект „Твоят час“, във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, проведоха своята заключителна изява на тема „Български класици“. Те представиха основни моменти от работата си през годината – решаване на литературни задачи; проектни дейности; създаване на текстове, с които участваха в много литературни конкурси и спечелиха призови места. Ръководител на групата е Йорданка Филева – главен учител по български език и литература.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content