април 13, 2024

Стипендии за ученици с изявени дарби – от Второ СУ Търговище

ДейностиКонкурси

Община Търговище присъжда стипендии на 7 ученици от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище:

 • Стипендия „Търговищко дарование” в размер на три минимални работни заплати на
  Симона Росенова Рускова – ХІІ б клас
 • Годишни стипендии в размер на две минимални работни заплати на:
  Сесил Алпер Сабри – V г клас – в област „Изкуство и култура”
  Захари Свиленов Тодоров – VІІІ в клас – в област „Образование, наука и техника”
 • Месечни стипендии за период от три месеца в размер на 1/5 от минималната работна заплата на:
  Радостин Цветелинов Янев – ІІІ е клас
  Димана Стилиянова Стойчева – Х в клас
  Десислава Борисова Георгиева – ХІ в клас
  Димо Радостинов Русев – ХІ в клас

Стипендиите са присъдени с протокол от 09.05.2018 г. на комисията по стипендиите с председател инж. Хатидже Алиева – председател на Общински съвет Търговище, на основание чл. 5, ал. 2 и чл. 11 от Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Търговище.


Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content