май 21, 2024

„Розите на България“ – празник на родолюбието във Второ СУ Търговище

Дейности

Кръшно българско хоро, на фона на „Празнична сюита“, се изви в двора на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище на 11 май 2018 г. В деня на Светите братя Кирил и Методий много ученици от І до ХІІ клас, учители, родители подкрепиха инициативата на Министерството на образованието и науката „Розите на България“, която обединява всички българи по света. На хорото се заловиха и гостите: Елка Станчева – началник на РУО Търговище; М. Гаджовска – старши експерт по математика; М. Петкова – старши експерт по природни науки и екология; М. Стефанова – старши експерт по физическо възпитание и спорт, наши партньори в този празник на духовността и родолюбието. Учениците от паралелките по хореография и от училищния танцов ансамбъл „Мисионис“, облечени в народни носии, увлякоха всички в празничните ритми на хорото.


Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content