април 24, 2024

Победители в конкурса за най-голямо количество предадена хартия във Второ СУ Търговище

ДейностиПриродоматематически

С голям ентусиазъм цялата училищна общност на Второ СУ „Проф. Никола Маринов” Търговище се включи в училищния конкурс за най-голямо количество предадена хартия за рециклиране. Победителите са следните:

  • Начален етап – ІV д клас – класен ръководител Румянка Добрева
  • Прогимназиален етап – VІІ б клас – класен ръководител Елина Богословова
  • Гимназиален етап – Х а клас – класен ръководител Татяна Николова

Анета Куманова – директор на училището, връчи на класовете победители грамоти и награди. Тя поздрави учениците за това, че заедно със своите родители и учители дадоха приноса си за опазване на горите.

Второ СУ продължава участието си в конкурса „Гората за децата” на РИОСВ Шумен.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content