април 24, 2024

Първокласници посетиха „Етъра“

Твоят час

На 12.05.2018 г. първокласниците от клуб „Да изразим себе си чрез танц”, по проект „Твоят час“, във ІІ СУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище, посетиха Архитектурно-етнографския  комплекс „Етъра” край Габрово. На живо те се запознаха с историята и поминъка на габровските занаятчии. Наблюдаваха как изпод сръчните ръце на майсторите – ковачи, гайтанджии, сладкари, дърводелци, иконописци, кожари – се раждат различни предмети от възрожденския бит. Ръководител на клуба е  Антоанета Стоянова – старши учител в начален етап.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content