май 19, 2024

Финална изява на клуб „Математиката – лесна и интересна”

Твоят час

На 16.05.2018 г. във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се проведе финална изява на второкласниците от клуб „Математиката – лесна и интересна”, по проект „Твоят час“. Децата демонстрираха пред своите родители и гости знанията, получени през учебната година. Разделени на групи, те съставиха текстови задачи и ги решиха. Със стихотворения за математиката поздравиха гостите. Ръководител на групата е Радка Атанасова – старши учител в начален етап.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content