май 19, 2024

Заключителна изява на клуб „Да изразим себе си чрез танц”

Твоят час

На 22.05.2018 г. в актовата зала на Второ СУ „Проф. Никола Маринов” Търговище се проведе заключителната изява на клуб „Да изразим себе си чрез танц” по проект „Твоят час”, с ръководител Антоанета Стоянова. Първокласниците изричаха наричания, гатанки, пресъздадоха игри от миналото, като „Гуси, гуси, гайда!”, „Дай ми, бабо, огънче!”, пяха народни песни, играха хора. С интерес те слушаха незабравимите спомени на баба Катя за нейното минало като момиче и за седенките, на които е присъствала. Рецитираха заедно стихотворението „Аз съм българче” от Иван Вазов. Гости на изявата бяха родители и учители. Учениците получиха грамоти и награди за активното си участие в проекта през цялата година.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content