ВажноПланове

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Актуален списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства

ДОКУМЕНТ

Информация за същността на всеки вид социална услуга

ДОКУМЕНТ

Практическите насоки за действия, които учители и ученици трябва да приемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

ДОКУМЕНТ

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com