април 13, 2024

Анкети за проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проект „Твоят час“

Твоят час

Екипът за организиране и управление на проекта предоставя електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта.

Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content