април 13, 2024

Вътрешноинституционална квалификация на учители от Второ СУ Търговище

Дейности

„Споделяне на добри практики за успешно представяне на учениците на НВО и ДЗИ“ е темата на вътрешноинституционалната квалификация, която проведоха учители от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, на 9 юни 2018 г. в Трявна. В пътуващия семинар се включиха специалисти по всички учебни предмети, от прогимназиалния и гимназиалния етап. Педагозите обсъдиха моменти от работата си, като стигнаха до следните изводи: управлението на образователно-възпитателния процес, високата професионална квалификация на педагогическите специалисти, добрата материална база, мотивацията на учениците за учене, постоянното взаимодействие на училището с родителите – са най-важните предпоставки за качеството на образованието. Те съчетаха обсъжданията на професионални теми със заслужения релакс в края на учебната година, посещавайки исторически забележителности във възрожденска Трявна и в старата столица.


Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content