май 30, 2024

Класова продукция на профил „Изкуства“ – ХI б клас

ДейностиИзкуства

Любовта към музиката и изобразителното изкуство обедини учениците от XI б клас, профил „Изкуства“, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“, техните учители и родители. За своята годишна класова продукция те подготвиха изложба и концерт, под ръководството на Д. Денчева – класен ръководител, К. Батембергски – старши учител по изобразително изкуство и на преподавателите си по музика.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content