април 24, 2024

Покана от Майкрософт – за ученичка и преподавател от Второ СУ Търговище

Конкурси

Десимира Пламенова Димитрова от IX б клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище и нейният преподавател по информатика инж. Венка Петрова са поканени от Министерството на образованието и науката да кандидатстват за лагер, организиран от Майкрософт. Само 10 момичета и 9 преподаватели в България са получили такава покана. Лагерът ще се проведе в периода 26-31 август 2018 година в Атина и се нарича „Alice envisions the future – Girls in STEM A.I. Bootcamp“, и ще бъде посветен на изкуствения интелект.

Предложенията са отправени към ученички, които успешно са се представили на олимпиадата по информационни технологии. На националния кръг Десимира презентира проект „Графика на функция“ в направление „Мултимедийни приложения“. Сега от нея се изисква да изпрати видеоотговор на английски език на 3 въпроса:

  1. Коя тема от наука, технология, инженерство, математика (STEM) я интересува най-много и защо?
  2. Кой проблем или предизвикателство би искала да разреши чрез използването на изкуствен интелект?
  3. Ако е избрана да участва в Alice envisions the future – Girls in STEM A.I. Bootcamp, какво би искала да научи?

Ако Десимира бъде одобрена, Майкрософт ще поеме напълно разходите по пътуването и престоя ѝ.

Пожелаваме успешно представяне на нашата ученичка и на нейния вдъхновител инж. Венка Петрова!


Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content