април 13, 2024

Трето място в национален конкурс за детска илюстрация

ИзкустваКонкурси

Димана Стойчева от X б клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ спечели III място в националния конкурс за детска илюстрация „Мъдростта на народа ни“. Конкурсът е организиран от фондация „Детето и фолклорът“ София. Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 г.“ Преподавател на Димана по изобразително изкуство е Д. Ангелова – старши учител във Второ СУ.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content