май 27, 2024

Регионална кръгла маса „Иновации за качествено образование” – споделен педагогически опит

ДейностиИновации

Екип от педагогически специалисти от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, Анета Куманова – директор на училището, Елеонора Панайотова – ЗДУД, Даниела Трендафилова – ЗДАСД, взе участие в първата Регионална кръгла маса на тема „Иновации за качествено образование”, която се проведе на 28.09.2018 г. по инициатива на началника на РУО Елка Станчева, в конферентната зала на хотел „Терра Европа” Търговище. От Второ СУ Търговище иновативни методи в обучението по чужди езици презентира Петя Глеридис – старши учител по английски език. Общо учители от 7 училища и една детска градина споделиха свои добри педагогически практики. Официален гост на събитието бе областният управител на Област Търговище Митко Стайков. Ученици от Второ СУ поднесоха своя музикален поздрав към участниците във форума.

Снимки: Областна администрация Търговище


Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content