май 30, 2024

Стипендии за ученици с изявени дарби – от Второ СУ Търговище

Съобщения

Община Търговище присъжда месечни стипендии за период от два месеца в размер на 1/5 от минималната работна заплата на 5 ученици от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище:

  • Ивайла Петрова Петрова – 5 в кл.
  • Гергана Атанасова Габровска – 7 а кл.
  • Никола Ненков Желев – 8 а кл.
  • Полина Колева Пенчева – 10 а кл.
  • Борислав Томов Терзиев – 11 а кл.

Стипендиите са присъдени с протокол от 08.10.2018 г. на комисията по стипендиите с председател инж. Хатидже Алиева – председател на Общинския съвет Търговище, на основание чл. 5, ал. 2 и чл. 11 от Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Търговище.


Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content