юни 23, 2024

Четвъртокласници четат любими текстове

ДейностиНачален етап

На 24.10.2018 г. учениците от IV клас, групи за ЦОУД с учители Д. Стоянова и Б. Христова, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, организираха разнообразни дейности, свързани с Националната седмица на четенето. Те четоха изразително пред своите съученици любими текстове от художествени произведения, формулираха въпроси по съдържанието им, разсъждаваха върху постъпките на героите. С желание децата илюстрираха моменти от литературните творби, показвайки своето творческо въображение.


Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content