април 24, 2024

Литературно ателие за творческо мислене и писане

ДейностиХуманитарни

С интересни инициативи се включиха ученици от гимназиалния етап в Националната седмица на четенето /22-26.10.2018 г./. 112 души от всички паралелки на IX клас и от XI а клас бяха анкетирани с цел да се проучи мнението на гимназистите по определени въпроси, свързани с темата за четенето. Екипи от всеки клас обобщиха резултатите от изследването, а ученици от IX г клас, профил ,,Математика“, обработиха окончателните данни.

През изминалата седмица по паралелки беше организирано и традиционното вече литературно ателие за творческо мислене и писане. Ключовата фраза, по която трябваше да се създаде история, беше ,,Тук няма интернет!“ Четенето на историите прерасна в дискусия на тема ,,Можем ли да живеем извън мрежата?“

Преподавател по български език и литература на IX и XI а клас е Славка Георгиева – старши учител.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content