май 27, 2024

Второкласниците – активни читатели

ДейностиНачален етап

Второкласниците от III група за целодневна организация на дейностите, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, проведоха много инициативи през Националната седмица на четенето /22-26.10.2018 г./ – състезания „Най-добър краснописец” и „Най-добър четец”, анкета „Чета, защото…”, съчиняване на приказки, придружени с илюстрации. С голямо вълнение децата представиха пред съучениците си своите първи авторски книжки. Най-голямо удоволствие им донесе новата къщичка в училищния двор, в която те поставиха книжки, за да могат и други да почувстват магията на четенето. Учител на групата е Цветелина Бонева.


Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content