ВажноГрафициГрафициРодителски срещи

График за провеждане на родителски срещи за учебната 2017/2018 година.

График за провеждане на родителски срещи за учебната 2017/2018 година.

Начален етап

19.09.2017 г. – II и III клас
20.09.2017 г. – I и IV клас
12.12.2017 г. – II и III клас
14.12.2017 г. – I и IV клас
13.02.2018 г. – II и III клас
15.02.2018 г. – I и IV клас
24.04.2018 г. – II и III клас
26.04.2018 г. – I и IV клас

Началото на месец септември 2018г. – I клас /прием за учебната 2018/2019 г./


Прогимназиален етап

10.10.2017 г. – V- VII клас
12.12.2017 г. – V- VII клас
13.02.2018 г. – V- VII клас
24.04.2018 г. – V- VII клас

Началото на месец септември 2018 г. – V клас /прием за учебната 2018/2019 г./


Гимназиален етап

12.10.2017 г. – VIII – XII клас
14.12.2017 г. – VIII – XII клас
15.02.2018 г. – VIII – XII клас
26.04.2018 г. – VIII – XII клас

Началото на месец септември 2018 г. – VIII клас /прием за учебната 2018/2019 г./

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: