май 19, 2024

Второкласниците се запознават с делото на народните будители

ДейностиНачален етап

В чест на 1 ноември – Деня на народните будители, учениците от II б и II д клас при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище организираха различни изяви. Чрез специално подготвени книжки те се запознаха с делото на будителите П. Хилендарски, д-р П. Берон и Иван Богоров, решаваха кръстословици и лабиринти, оцветяваха портрети. Класни ръководители на класовете са Дияна Стоянова и Ана Цанкова.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content