юни 13, 2024

Признание за всички – в деня на празника на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище

Новини

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище стана член на Световния образователен форум България. Това обогатява визията на училището като образователна институция, която инициира и подкрепя националните политики за качествено образование.

„Световният образователен форум България е част от глобалното семейство на лидерите в образованието по света. Неговите членове създават глобална мрежа чрез достъп до онлайн платформа за комуникация, за контакти с други национални и международни организации със сходни дейности и цели, за популяризиране на добри практики, публикуване на иновации и статии, проучвания, анализи, квалификация в областта на образованието“ – каза Анета Куманова, директор на училището, която заедно с Г. Йорданова – заместник-директор, участва в най-новата инициатива на Световния образователен форум България – майсторски клас „Иновации в класната стая“ – 13, 14 ноември 2018 г., в Пловдив.

Световният образователен форум възниква в Торонто и Холандия през 2011 г. и към момента има активни представители и от САЩ, Финландия, Белгия, Великобритания, Словения, Унгария, Норвегия, Испания, Нова Зеландия и Китай.


Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content