ГрафициГрафици

График на смените на обучение за учебната 2017/2018 година

График на смените на обучение за учебната 2017/2018 година
I срок

15.09.2017 г. – 20.10.2017 г.

I смяна

1, 2, 9, 10, 11, 12 клас

II смяна

3, 4, 5, 6, 7, 8 клас


23.10.2017 г. – 24.11.2017 г.

I смяна

1, 3, 9, 10, 11, 12 клас

II смяна

2, 4, 5, 6, 7, 8 клас


27.11.2017 г. – 02.02.2018 г.

I смяна

1, 4, 5, 6, 7, 8 клас

II смяна

2, 3, 9, 10, 11, 12 клас


II срок

07.02.2018 г. – 02.03.2018 г.

I смяна

1, 2, 9, 10, 11, 12 клас

II смяна

3, 4, 5, 6, 7, 8 клас


05.03.2018 г. – 30.03.2018 г.

I смяна

1, 3, 9, 10, 11, 12 клас

II смяна

2, 4, 5, 6, 7, 8 клас


02.04.2018 г. – 05.04.2018 г.

I смяна

12 клас


10.04.2018 г. – 01.06.2018 г.

I смяна

1, 4, 5, 6, 7, 8 клас

II смяна

2, 3, 9, 10, 11, 12 клас /до 15.05.2018 г за 12 клас/


04.06.2018 г. – 08.06.2018 г.

I смяна

5, 6, 7, 8 клас

II смяна

8, 9, 10, 11 клас


12.06.2018 г. – 30.06.2018 г.

I смяна

8, 9, 10, 11 клас

II смяна

5, 6, 7, 8 клас /до 15.06.2018 г./

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: