юни 23, 2024

Среща с представител на Фондация „Четири лапи“

Четири лапи

Учениците от началния етап на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище проведоха среща с Дора Радева – представител на Фондация „Четири лапи“. Всички 7 групи, включени в проекта „Децата се учат как да защитават животните“, бяха запознати със Закона за защита на животните. Децата научиха, че Законът включва опазване на живота, здравето и доброто състояние на животните; предпазването им от нехуманно и особено жестоко отношение; осигуряването на подходящи грижи и условия на живот за тях. Всички ученици получиха извадка от Закона, за да го разучат заедно с родителите си.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content