май 19, 2024

Успех за третокласници рецитатори – в национален конкурс

КонкурсиНачален етап

На 02.12.2018 г. ученици от групата за целодневна организация на дейностите в трети клас, при Второ СУ „Проф. Никола Маринов” Търговище, се представиха отлично в Четвъртия национален конкурс рецитал на творби на Никола Вапцаров за любители във Варна. Пред журито и публиката, за да декламират незабравими детски стихове на поета, застанаха Алегзандър Иванов III в клас, Виктория Василева III а клас, Виктория Вескова III а клас, Мира Владимирова III а клас. Учениците бяха придружени от своите родители, които станаха съпричастни на техните вълнения.

Анета Куманова, директор на училището, поздрави децата за представянето им в конкурса и им пожела успехи в следващи участия. Тя изрази удовлетворението си от екипната работа между ученици, родители и Гюлфие Велиева – учител в групата за целодневна организация на дейностите. Третокласниците получиха материални награди от директора на училището и поздравления от своите съученици и учители.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content