април 24, 2024

Квалификационен семинар за новости и тенденции в образованието

Дейности

На 8 и 9 декември 2018 г. педагогическите специалисти от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище проведоха квалификационен семинар в град Русе на тема „Работа с електронен дневник“. Програмата на семинара беше съобразена с новостите и тенденциите в областта на образованието, както и със спецификата на образователната институция. По интерактивен начин Анета Куманова – директор на училището, презентира темата, насочвайки педагозите към практическа работа, решаване на казуси и отговори на поставени въпроси. Учители по различни учебни предмети споделиха и добри педагогически практики – интерактивни методи в образователния процес, диагностика на постигнатите резултати на учениците, целодневна организация на учебния процес, идентификация и развитие на талантливи ученици и др.

Обучителният семинар е включен в годишния план за квалификация на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“. Всички участници в него получиха сертификати.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content