юли 19, 2024

Европейски ден на спорта в училище – във Второ СУ Търговище

Спорт

На 29.09.2017 г. във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище бе организиран Европейски ден на спорта в училище, в който се включи цялата училищна общност – над 1000 ученици, много педагогически специалисти, родители. Учениците от всички възрасти, от І до ХІІ клас, участваха масово. Под ръководството на учителите по физическо възпитание и спорт се проведоха много състезания по футбол, волейбол, баскетбол, народна топка, тенис на маса, художествена гимнастика, щафетни игри и др..

Този ден е посветен на насърчаването на физическата активност на учениците в цяла Европа. Чрез него се популяризират физическото възпитание и спорта в училище, създават се условия за забавление чрез физическа активност на младите хора, подобряват се общественото здраве и благополучие, развиват се социалните умения на подрастващите.

29.09.2017 г. бе един активен спортен ден, изпълнен с много игри, спорт и веселие.

 

Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content