май 30, 2024

Спортен празник в очакване на Коледа

Начален етап

Учениците от I и III клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище изпратиха годината, съчетавайки празничното настроение със здравословния начин на живот. В последния учебен ден за 2018 г. Олга Златкова – старши учител по физическо възпитание и спорт, класните ръководители и учителите в групите за ЦОД организираха за тях неповторим коледен спортен празник. Във физкултурния салон радостните деца играха гимнастически упражнения, щафетни игри, кръшни български хора. Всички си тръгнаха бодри, доволни, в очакване на предстоящата ваканция.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content