април 13, 2024

Поздрав на директора на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище

Съобщения

Вървете уверени напред, следвайки най-съкровените си желания, надежди и стремежи!
Нека по този път здравето и успехът да бъдат ваши постоянни спътници!
Весела Коледа и щастлива Нова 2019 година!


Анета Куманова – директор на
Второ СУ „Проф. Никола Маринов“
Търговище

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content