май 30, 2024

Участие в „Еразъм +“ – програмата на Европейския съюз

ДейностиЧужди езици

Димана Стойчева от XI б клас и Клио Глеридис от XII г клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, участваха в проекта за младежки работници „UBUNTU“ по „Еразъм +“ – програмата на ЕС за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. В Нидерландия се проведе първата част на проекта, в който имаше представители на 12 страни. Те бяха единствените одобрени участници от България. Целта е да се подобрят уменията им за работа с младежи с насоченост към тяхното личностно развитие. Клио сподели: „Това е изключително полезно преживяване, обвързано с много цветни личности – различни по култура, но обединени от идеята да се развиваме тук и сега, за да можем да провокираме развитието у другите утре.“ Димана: „Най-интересното беше, че всичко, което правихме, беше свързано със занимания сред природата. Това е и темата – „Outdoor as a tool“. Учихме чрез преживяване и обсъждане след това.“

Димана и Клио очакват с нетърпение следващия етап на проекта и новите предизвикателства.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content