април 22, 2024

Междуличностните отношения – дейност на педагогическия съветник

ДейностиНачален етап

Интердисциплинарен урок за междуличностните отношения бе проведен в група за целодневна организация на дейностите във втори клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, от педагогическия съветник Стойне Калайджийски. Разсъждавайки върху известната приказка „Дърварят и мечката“, децата разбраха, че дори и да получиш физическо нараняване, няма толкова много да те заболи, колкото от изречената лоша дума. Бе дадена възможност на учениците да споделят свои мнения и преживявания за постъпки, които са ги наранили и които те са запомнили. Педагогическият съветник ги насочи към възможността да се грижат за животни, което ще ги направи по-добри хора. Занятието бе инициирано от Антоанета Стоянова – учител на групата.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content