април 13, 2024

Нетрадиционен час по музика

ИзкустваНачален етап

Зрелостници и първокласници, обединени от интереса към музиката, проведоха час по солфеж във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. В обновения кабинет по музика учениците от 12 б клас, профил „Изкуства“, символично предадоха щафетата на най-малките. Те ги запознаха с някои музикални инструменти, демонстрираха своите умения, споделиха спомени от детските си години. Децата останаха много впечатлени от това, което чуха и видяха – песни, танци, пиано, цигулка. И най-важното – получиха приятелски прегръдки и окуражаващи думи на дванадесетокласниците. Срещата на поколенията в името на музиката завърши с танци, под акомпанимента на Християн Христов от 12 б клас. Нетрадиционния час организираха учителите Д. Денчева и Д. Василева.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content